Hypoplázie a hypokalcifikace skloviny

Odborná stomatologická konzultace

Prvním krokem před jakýmkoliv stomatologickým úkonem u nás je vždy odborní stomatologická konzultace neboli zubní vyšetření. Bez toho nejsme schopni určit typ, rozsah a ani cenu potřebného stomatologického / stomatochirurgického zákroku. Snažíme se k našim klientům přistupovat transparentně tak aby bylo zcela jasno, co všechno je potřebné udělat a kolik to bude stát.

Cena za odbornou stomatologickou konzulaci je 940,-.

Sklovina a její vývoj a význam:

Sklovina je nejtvrdší látka v těle a pokrývá pouze korunku zubů (to samé dělá cement na kořeni zubu). Sklovina je z 99 % anorganická a jejím úkolem je chránit podkladový dentin. Ještě předtím než se samotný zub prořeže přes dáseň na jeho povrchu jsou speciální buňky zvané ameloblasty, které jsou zodpovědné za tvorbu a skloviny. Jakmile dojde k erupci (prořezání) zubu, tyto buňky již nejsou přítomné a vývin skloviny je ukončen. To má za následek, že sklovina není již schopná se sama opravit. Sklovina poskytuje korunce tvrdý, hladký, nepropustný a ochranný kryt. Pokud se poruší, obnaží se podkladový dentin. Ten je na povrchu hrubší než sklovina, umožňuje plaku rychle přilnout a zabarvit se. Dentin je méně tvrdý než sklovina (ale stále tvrdší než kost) a obsahuje tubuly, které umožňují kontakt mezi vnějším prostředím a dření zubu, navíc obsahují senzorické nervové zakončení z buněk v dřeni - to má za následek citlivost zubů na teplo a chlad. Tubuly mohou také umožnit bakteriím vstoupit do dřeně z úst a způsobit tak infekční pulpitidu.

Jaký je rozdíl mezi hypoplázii a hypokalcifikaci skloviny?

Vývojové vady skloviny lze rozdělit na základě kvality a kvantity.

  • Hypokalcifikace (porucha kvality skloviny) - vytvoří se normální množství skloviny, ale obsahuje méně minerálních látek, takže sklovina je měkčí než normálně. Často je možné hypokalcifikovanou sklovinu odstranit pomocí ultrazvuku během čištění zubů.

  • Hypoplazie (porucha množství skloviny) - sklovina je mnohem tenčí než obvykle a na povrchu mohou být důlky. 

Oba typy defektů lze nalézt současně a není nutné je rozlišovat, protože terapeuticky je přístup stejný.

Co způsobuje hypoplázii a hypokalcifikaci skloviny?

Hypokalcifikace skloviny může být důsledkem traumatu neproříznutého zubu, které může postihnout jeden nebo několik sousedních zubů a je nejčastější získanou příčinou - je často spojena s neodbornou extrakcí perzistentních mléčných zubů. 

Hypoplazie skloviny může být důsledkem dědičného stavu známého jako amelogenesis imperfecta. V těchto případech jsou postiženy téměř všechny zuby. 

Závažná systémová infekční onemocnění, jako infekce virem psinky, mohou také vést k nesprávné tvorbě skloviny.

Existuje léčba a co by měla splňovat?

Cíle léčby zahrnují: 

  • Odstranění citlivosti zubů

  • Zabránění endodontické infekci uzavřením dentinových tubulů 

  • Vyhlazení zubu pro snížení hromadění plaku

Náhrada kompozitem je nejúčinnějším způsobem, jak dosáhnout těchto cílů. U menších defektů nebo nestrategických zubů lze zvážit aplikaci pouze sealeru (bondu). Tím se docílí uzávěru dentínových tubulů a teda odstranění citlivosti a zabránění endodontické infekci. Další možností je extrakce ale ve všeobecnosti se nedoporučuje.