Dermatologie a cytologie

Dermatologická konzultace

Tenkojehlová biopsie (aspirační / neaspirační)

Parazitologické vyšetření

Trichoskopické vyšetření

Cytologické vyšetření

Mykologická kultivace