MVDr. Juraj Hanzel

 • majitel kliniky

 • stomatologie, stomatochirurgie

 • všeobecná chirurgie

 • interní medicína

MUC. Anna Hanzel

 • majitelka kliniky

 • anesteziologie a intenzivní medicína

 • veterinární asistent

MVDr. Petra Vojčeková

 • interní medicína a prevence

 • kočičí medicína

 • dermatologie

 • cytologie

Bc. Roman Čech

 • perioperační sestra

 • anesteziologická sestra

Marie Řičařová

 • hlavní sestra

 • perioperační sestra