Diagnostické metody

Rentgenologické vyšetření

Vyšetření zubů pomocí intraorálního rentgenu

Hematologické vyšetření krve (krevní obraz)

Biochemické vyšetření krve

Vyšetření moče

Ultrazvukové vyšetření

Endoskopické vyšetření ridgidním endoskopem

Molekulární diagnostika - PCR testy

Vyšetření oční oftalmoskopem

PennHIP screening

Stanovení hladiny glykémie pomocí glukometru

Stanovení hladiny progesteronu

Cytologické vyšetření

Ultrazvukové potvrzení gravidity

Měření CRP

SNAP testy

Odborná stomatologická konzultace

Dermatologická konzultace