Vital amputation of the pulp

Co je vitální amputace pulpy?

Vitální amputace pulpy (VPT - vital pulp therapy) se provádí převážně u psů mladších 18 let. Cílem téhle léčby je zachovat strukturu zubu a umožnit mu dozrát. Je to alternativa k extrakci nebo terapii kořenových kanálků. Pomocí sterilních nástrojů se odstraní malé množství dřeňové tkáně. Následně se na nově obnaženou dřeň aplikuje léčivá vložka (kalciomhydroxid), která umožní hojení a vytvoření přirozeného dentínového můstku a tým uzávěr dřeňové dutiny.

Jaký je rozdíl mezi vitální amputaci pulpy a terapií kořenových kanálků?

Vitální amputace pulpy se také nazývá "parciální koronální pulpektomie", zatímco terapie kořenového kanálku je kompletní pulpektomie (kompletní odstranění dřeně). Pokud se odstraní celá dřeň, zub je mrtvý a nebude se dále vyvíjet. Terapie kořenových kanálků se provádí u vitálních, odumírajících i nevitálních zubů. Zatímco vitální amputace pulpy se používá pouze pro vitální (živé) zuby, proto jsou vždy vyžadovány zubní rentgenové snímky k posouzení zda je zub pořád vitální.

Zvláště u mladých zubů (do 18 měsíců) je zub velice křehký a snadno se může zlomit, navíc nedošlo k dokončení vývoje kořene. Pokud by byl takový zub ošetřen terapii kořenových kanálků, zůstal by trvale křehký a nevyvinutý, tj. snadno by se mohl zlomit. Naopak, terapie vitální amputace pulpy umožní zubu dokončit vývoj kořene, jeho uzávěr a také nabýt na síle a stát se odolnějším vůči zlomení.

Stručně řečeno:

  • vitální amputace pulpy je nejvhodnější pro mladé, nezralé zuby

  • terapie kořenových kanálků je vhodnější pro zvířata starší osmnácti měsíců

Kde se vitální amputace pulpy využívá?

Na naši klinice se vitální amputace pulpy nejběžněji používá v následujících případech:

  • akutní fraktura zubu s expozicí dřeně - komplikovaná fraktura korunky

  • akutní fraktura zubu s téměř expozicí dřeně

  • určité typy malokluzí

Trauma zubů je u společenských zvířat bohužel běžná a je často důsledkem nevhodných žvýkacích hraček nebo agresivního chování při žvýkání a hraní. V mnoha případech má zlomený zub obnaženou dřeň. Pokud je trauma čerstvé (trvá méně než 48 hodin), lze zvolit terapii vitální amputace pulpy, aby zub zůstal živý. To je zvláště důležité u mladých zvířat, kteří mohou mít zuby s nedokončeným vývojem kořene (hrot kořene ještě není uzavřen). V případe téměř expozice dřeň není aktivně vystavena vnějšímu prostředí. Na dřeni je sice stále velmi tenká vrstva dentinu, ale zde existuje vysoké riziko nevratné pulpitidy (pro zvíře bolestivý stav). Třetí možností využití terapie vitální amputace pulpy je v případech liguovezních mandibulárních špičáku (spodné špičáky jsou vyhnuté směrem dovnitř k jazyku) jako ortodontická procedura. Takhle rotované spodní špičáky následně zraňují tvrdé patro zvířete a můžou následně způsobit oronazální píštěl. Oronazální píštěl je abnormální komunikace mezi dutinou ústní a nosní, která vede k chronickým infekcím horních cest dýchacích. Provedením redukce korunky a terapie vitální amputace pulpy na dolních špičácích je dosaženo bezbolestné okluze bez ztráty těchto funkčně důležitých zubů.

Co očekávat po vitální amputace pulpy?

Terapie vitální pulpy je ve většině případů úspěšná s úspěšností vyšší než 90 %. Je to volba pro zachování struktury a funkce zubu. Pacienti, kteří podstoupili terapii VPT, by následně měli podstoupit intraorální kontrolní rentgen,  k potvrzení úspěšnosti léčby a oveření zda kořen zubu dokončil svůj vývoj a došlo k uzávěru hrotu kořene.