MUDr. Anna Hanzel

 • 2019 - ortopedická stáž na oddělení ortopedie a spondylochirurgie, Káhira, Egypt

 • 2021 - součastnost HANIMA Veterinary Clinic, Praha, Česko

  lékařka a majitelka kliniky, anesteziologie a intenzivní medicína

 • 2022 - ortopedická stáž na oddělení ortopedie a spondylochirurgie, Káhira, Egypt

 • 2024 - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česko

  graduována

 • 2024 členka České asociace veterinárních lékařů malých zvířat

 • 2024 - Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol

  lékař