Postižení temporomandibulárního kloubu

Odborná stomatologická konzultace

Prvním krokem před jakýmkoliv stomatologickým úkonem u nás je vždy odborní stomatologická konzultace neboli zubní vyšetření. Bez toho nejsme schopni určit typ, rozsah a ani cenu potřebného stomatologického / stomatochirurgického zákroku. Snažíme se k našim klientům přistupovat transparentně tak aby bylo zcela jasno, co všechno je potřebné udělat a kolik to bude stát.

Cena za odbornou stomatologickou konzulaci je 940,-.

Temporomandibulární kloub (TMK) je kloub spojující dolní čelist s lebkou a umožňuje pohyb čelisti při kousání, žvýkání a otevírání úst. U psů se mohou vyskytnout různé nemoci TMK, které mohou způsobit bolest a problémy s pohybem čelisti. Mezi nejčastější onemocnění TMK patří artritida, dislokace, ankylóza a syndrom zablokování otevřené čelisti (open-jaw locking syndrome).

Artritida TMK

Artritida je zánět kloubu, který může být způsoben úrazem, infekcí nebo degenerativními změnami. Příznaky zahrnují bolest, otok a omezený pohyb čelisti. Diagnóza se stanovuje na základě klinického vyšetření a rentgenových snímků. Léčba zahrnuje podávání protizánětlivých léků a analgetik, případně fyzioterapii.

Dislokace TMK

Dislokace TMK nastává, když se kloubní hlavice vysune z kloubní jamky. Tento stav může být způsoben traumatem nebo vrozenou predispozicí. Příznaky zahrnují neschopnost zavřít ústa, bolest a asymetrii čelisti. Diagnóza je potvrzena rentgenem. Léčba zahrnuje manuální repozici kloubu v sedaci, a následnou stabilizaci kloubu.

Ankylóza TMK

Ankylóza je stav, kdy dochází k osifikaci (kostnatění) kloubu, což vede k jeho ztuhnutí a omezení pohybu. Tento stav může být způsoben chronickým zánětem nebo úrazem. Příznaky zahrnují omezený pohyb čelisti (nemožnost otevřít tlamu) a bolest. Léčba může zahrnovat chirurgický zákrok k odstranění osifikované části kloubu a následnou rehabilitaci nebo podávání kortikosteroidů s lékama na bolest.

Syndrom zablokování otevřené čelisti (open-jaw locking syndrome)

Tento syndrom se projevuje neschopností zavřít čelist po jejím otevření, často způsobenou subluxací (částečným vykloubením) nebo dislokací kloubu. Příznaky zahrnují neschopnost zavřít ústa, slinění a neklid. Diagnóza se stanovuje na základě klinického vyšetření a rentgenových snímků. Léčba zahrnuje manuální repozici kloubu, stabilizaci kloubu a většinou vyžaduje chirurgický zákrok.

Terapie onemocnění TMK - obecně

  1. Léky: Používají se protizánětlivé léky, kortikosteroidy, analgetika a případně antibiotika v případě infekce.

  2. Fyzioterapie: Cvičení a terapie na zlepšení pohyblivosti a snížení bolesti kloubu.

  3. Chirurgická intervence: V případech, kde konzervativní léčba není účinná, může být nutný chirurgický zákrok k odstranění patologických změn v kloubu.

  4. Stabilizace kloubu: Někdy lze i dočasně stabilizovat kloub, aby se snížila bolest a zánět.