Stomatologie hlodavců

Králičí zuby jsou součástí komplexního trávicího systému, který podporuje účinné zpracování rostlinných materiálů, které jsou pro mnoho jiných druhů nestravitelné. Přední zuby (označované řezáky) obsahují čtyři ostré, dlátovité řezáky, dva nahoře a dva dole. Za horními předními řezáky jsou dva menší řezáky. Při správní okluzi spodní řezáky dosedají za vrchní řezáky. Dále králici mají dvacet dva premolárů a molárů, nazývaných také stoličky. Jejich hluboké drážky vytvářejí hřebeny, které jsou ideální pro rozkládání vláknitých rostlinných materiálů. U zdravého králíka se stoličky dostávají do kontaktu pouze při procesu žvýkání.

Králíci používají své řezáky ke krájení potravy a jazyk posouvá potravu do tlamy. Stoličky drtí následně potravu po jedné nebo druhé straně čelisti. Jednou z nejdůležitějších vlastností zubů je, že rostou nepřetržitě po celý život králíka. Zuby u zdravých králíků se řádně obrušují požitím hrubých rostlinných materiálů. Je důležité, aby si králičí zuby zachovaly správnou délku, tvar a zarovnání. Když je obrušování zubů snížené nebo abnormální, zvyšuje se riziko zubních problémů.

Jaké jsou nejčastější příčiny onemocnění zubů u králíků?

 • Vrozené (dědičné) příčiny

 • Traumatické zranění 

 • Změna ve tvaru čelisti 

 • Primární malokluze zubů 

 • Metabolické onemocnění kostí 

Všechny poruchy kromě genetických se běžně označují jako získané zubní onemocnění. Zubní problémy mohou být velmi vážné a mohou vést ke zdravotním problémům. Například přerůstání molárů může vést k obstrukci nosních průchodů nebo přerůstání kořenů může způsobit ucpání nasolakrimálního vývodu.

Jaké jsou příznaky když má králík problém se zuby?

Přestože problémy se zuby jsou běžné, králici tento stav často maskují. Je tedy vhodné mít na paměti některé s příznaků které se můžou vyskytnout:

 • Vybíravost v jídle nebo náhlá změna v preferencích jídla 

 • Padající jídlo s tlamičky 

 • Slintání 

 • Mokrá srst na obličeji a předních končetinách 

 • Snížený příjem jídla a pití s odpovídající změnou v objemu stolice 

 • Změna hmotnosti 

 • Zápach z úst 

 • Snížená aktivita 

 • Snížené péče o srst

 • Špatný stav srsti a ztráta srsti 

 • Hromadění cékotrofů kolem řitního otvoru (měkké hlenem obalené bobky, které za normálních okolností králici požírají přímo od řitního otvoru převážně v noci)

 • Výtok z očí 

 • Bolestivost (např. shrbené držení těla, skřípání zubů) 

 • Letargie 

 • Anorexie/hubnutí 

 • Otok obličeje 

Je důležité si uvědomit, že klinické příznaky onemocnění zubů jsou nespecifické – mohou ukazovat na nějaký jiný zdravotní problém. Kromě toho mohou být příznaky někdy způsobeny něčím jiným než zdravotním stavem. Například vybíravost v jídle může souviset s jeho kvalitou nebo se změnou jídelníčku. Snížená aktivita může být reakcí na neznámé návštěvníky. Cokoli, co králíka stresuje, může změnit chování. Pozorování proměnných, které ovlivňují vašeho králíka, usnadňuje odhalení problémů dříve, než se stanou vážnými. 

Nejčastější problémy zubů

Králičí stomatologie je složitá, především proto, že zuby rostou nepřetržitě. Kromě toho je ústní dutina malá, s lícními záhyby. Poruchy chrupu lze obecně úspěšně léčit, když je problém identifikován v rané fázi. Diagnostika a léčba se provádí specializovanými zubními vyšetřovacími nástroji (rozvěrače, zrcátka, brusní kotouče a vrtáky), zhotovením rentgenových snímků lebky pro zjištění polohy zubů a v některých případech také endoskopické vyšetření dutiny ústní. Pro důkladné vyšetření stoliček je nutná sedace. 

 • Abscesy 

Abscesy obličeje jsou nejčastěji spojovány s onemocněním zubů. převážně vznikají jako následek  přerostlých zubů nebo po fraktuře zubu. Jedná se o závažné a často obtížně léčitelné onemocnění, vyžadující chirurgickou léčbu ne jenom samotného abscesu ale také zubů, mnohokrát spojené s extrakci postižených zubů.

 • Zlomeniny 

Zlomeniny jsou vážná poranění, která mohou vést k dalším problémům, včetně poškození apexů (hrotů kořenů zubů) a následného abnormálního růstu zubů. Zlomeniny zubů můžou také způsobit vznik abscesů. Řezáky se mohou zlomit při pádu nebo když králík utrpí nějaké jiné poranění hlavy. Když jsou zuby přerostlé, jsou také náchylnější ke zlomenině. Kromě toho může dojít ke zlomení zubu při nesprávném zubním ošetření. Pouhé stříhání přerostlých zubů nůžkami na drápy nebo běžnými nůžkami nese s sebou riziko zlomeniny zubu a vzniku abscesu.

 • "Háčky" 

Když se stoličky neopotřebovávají rovnoměrně, tvoří ostré výčnělky tzv. háčky, které mohou poranit králičí jazyk, tváře a další měkkou ústní tkáň. I když se může zdát, že malý ostrý hrot na zubu nezpůsobí vážné problémy, opak je pravdou. Když se králík snaží vyhnout použití konkrétního zubu, je vyvíjen abnormální tlak na ostatní zuby a nerovnoměrné opotřebení je ještě větší co následně vede ještě prohloubení problému a vzniku malokluze, prorůstaní kořenů stoliček … . Kromě toho se v měkké tkáni může vytvořit absces. Zuby králíka neustále rostou, proto je abnormální tlak nesprávně zarovnaných zubů na ostatní zuby příčinou nepohodlí. To, co se může zdát jako malý problém, má potenciál negativně ovlivnit celá ústa (např. další zuby, svaly, vazy).

 • Malokluze

Nesprávné postavení zubů, čili malokluze můžeme rozdělit na:

 • malokluze řezáků

 • malokluze stoliček (molárů)

Malokluze řezáků je nápadný problém, který si majitel všimne poměrně rychle. U králíků s vrozenou malformací čelisti a nesprávným postavením řezáků bez onemocnění molárů je často nutné časté zastřihování řezáků a to každé čtyři až šest týdnů po celou dobu života zvířete. V takovém případe je nejlepší volbou extrakce řezáků. Mezi další důvody pro extrakci řezáků patří zlomenina, endodontické onemocnění a obličejový absces. Je důležité, aby byl odstraněn celý zub (včetně dřeňové tkáně), ale i zde existuje malá šance, že zuby dorostou. Králíci ke konzumaci sena a granulí řezáky nevyžadují a po extrakci se jim obvykle daří velmi dobře. Mějte na paměti, že přerůstání řezáků ovlivňuje správnou funkci čelisti, a tím ovlivňuje zdraví stoliček (a naopak). Pokud má Váš králík problémy s řezáky, je důležité nechat si pravidelně kontrolovat také stoličky.

Špatná okluze moláru obecně není zaznamenána majiteli tak často jak je tomu v případě malokluze řezáků. existují dvě hlavní příčiny získané malokluze molárů: 

 • nevhodné opotřebení z nesprávné stravy

 • metabolické onemocnění kostí

Při nepravidelném růstu jsou postiženy všechny stoličky. Nezbytně dochází k abnormálnímu opotřebení a růstu, které postihuje celá ústa, včetně svalstva. Normální fungování králičí čelisti vyžaduje, aby byly všechny zuby správně tvarované a zarovnané. Závažné onemocnění zubů z jakékoli příčiny může vést k nejtěžší komplikaci - zubním abscesům a následné kostní infekci (osteomyelitida). Pokud není molár uvolněný nebo infikovaný, extrakce se nedoporučuje kvůli uspořádání a funkci králičích zubů. Pokud dojde ke vzniku abscesu, extrakce postiženého zubu a celé kapsy hnisu (jako pevné hmoty) je klíčová k dosažení úspěch v léčbě. Operace může vést k rozsáhlé ztrátě kostní hmoty, protože postižená kost a okolní tkáň musí být odstraněny, aby se zabránilo šíření bakterií. Je pravděpodobné, že králík bude vyžadovat systémovou i lokální medikaci a sérii několika sedací a vyšetření spolu se zhotovením rentgenových snímků.

Existuje prevence vzniku zubných onemocnění u králíků?

Bohužel není jasné, co způsobuje získané zubní onemocnění u všech králíků, ale strava je považována za důležitý faktor. V zásadě platí, že když strava postrádá dostatek vlákniny, zuby rostou rychleji, než se opotřebovávají, což má za následek nerovnoměrnou a neobvyklou délku zubů, jejich malokluzi, zachycování potravy, abnormální zakřivení, vznik háčků, volné stoličky … . Strava divokých evropských králíků (z nichž naši domácí králíci pocházejí) se skládá převážné s rostlin bohatých na vlákninu a silikáty. Nejblíže k tomu má travní seno. Potřeba sena v králičím jídelníčku je nejen pro zdravé zuby, ale také pro správnou funkci trávicího systému. Některá sena mohou mít nedostatek vitamínů a minerálů proto je zapotřebí vždy vybírat kvalitní travní seno. Tenhle problém může řešit podávaní travních pelet vyrobených na bázi travního sena vysoké kvality (neobsahující sóju, sušené fazole, zrna, semena nebo kousky ovoce). Pelety by měli být podávány jako doplněk stravy k travnímu senu a ne, jak bývá zvykem, krmit králíka jenom peletami. Pelety mají vyšší kalorickou hustotu, což znamená, že králíci, kteří jedí jenom pelety, jsou rychle nasyceni a pelety jsou příliš malé a měkké na to, aby řádně opotřebovaly zuby. Kromě toho, že pelety potřebují kratší dobu žvýkání, způsobují, že králík žvýká spíše pohybem nahoru a dolů než přirozeným pohybem ze strany na stranu, který udržuje zuby obroušené. Je důležité zapamatovat si, že pelety byly vyvinuty pro králíky ve výrobě (chovatelský a masný průmysl), aby se minimalizoval nepořádek a aby se optimalizoval rychlý růst svalů a kožešin. Zelená listová zelenina je pro králičí stravu důležitá také, protože je bohatá na vitamíny; měla by se však krmit v odměřených množstvích, aby králík zkonzumoval také seno. Závěrem řečeno, je důležité si zapamatovat, že strava králíka by měla být tvořena z 90% travním senem.