Až nadejde čas

Eutanazie

Jak to probíhá?

Co je eutanazie?
Eutanazie, nebo tzv. "milostivá smrt", je proces humánního ukončení života zvířete, jehož další život by byl i přes veškerou péči spojený s utrpením a velmi nízkou kvalitou života.

Kdy je "ten" čas?
Na tohle neexistuje obecný návod, rozhodnutí je komplexní a vždy je na místě konzultovat s veterinářem konkrétní situaci u konkrétního zvířete. Pokud to situace umožňuje, je dobré se na eutanazii předem objednat – veterinář se pak pokusí zařídit termín tak, aby mohl celý proces proběhnout co nejhladším a nejdůstojnějším způsobem.

Obecný postup:
Proces eutanazie se liší dle individuální potřeby zvířete, obecně má ale 2 kroky:

  1. Sedace a uvedení do celkové anestezie:
    Veterinář obvykle nejdřív zavede nitrožilní kanylu a aplikuje do ní směs sedativ a anestetik dle potřeb pacienta (léky na snížení úzkosti, bolesti, dále na ztrátu vědomí a uvedení do anestezie). Zvláště u bázlivých zvířat může zvolit jako první injekci sedativ do svalu, a poté zavést kanylu a prohloubit anestezii až po relaxaci.

  2. Samotná eutanazie:
    Čas kdy se aplikují do oběhu látky, které zastaví srdeční činnost a způsobí nezvratnou ztrátu vědomí. Ty následují až po kontrole, že zvíře je ve stavu hluboké anestezie. Samotnou eutanazii tedy zvíře nevnímá.

Co s tělíčkem?

Asanace
Tělíčko po eutanazii zůstává na veterině, je dočasně uložené v chladicím boxu. Pak jej vyzvedne asanační služba a další proces probíhá dle platné legislativy – většinou jde o hromadnou kremaci. Cena za asanaci je odvozena od hmotnosti a obvykle se platí při eutanazii.

Kremace
V ČR již existuje několik kremačních služeb. Kremaci si zajišťuje majitel sám, většinou telefonicky. Tělíčko jim můžete dovézt sami, nebo ho ponecháte na veterině, která vám pomůže s tělíčkem do doby vyzvednutí kremační firmou. Jde o individuální spálení – zpopelnění – popel následně obdržíte v urničce dle nabídky krematoria. Cena za úkon se platí kremační službě, dočasné uskladnění tělíčka veterina typicky poskytne zdarma.

Pohřbení tělíčka
Majitel si tělíčko zesnulého zvířátka může vzít s sebou a pohřbít ho. Vydání tělíčka veterinou se, samozřejmě, neplatí. V rámci pohřbu je ale potřeba věnovat pozornost lokální legislativě – například vzdálenost od budov, vodních zdrojů, hloubka zakopání a podobně. Tělíčko pak také může tvořit tzv. věcné břemeno a omezovat další využití pozemku. Ideální je tělíčko pohřbívat jen v rozložitelných materiálech a zavápnit.

Po eutanazii psům veterinář obvykle ještě přečte čip, aby vám vystavil potvrzení o úhynu, které pak slouží k odhlášení z evidence psů obcí (zpráva o poplatcích za psa).

Nezapomeňte pejska odhlásit i z registru čipů, pokud ho máte registrovaného.