Endodontické ošetření - terapie kořenových kanálků

Co je dřeňová dutina a endodontické ošetření?

Střed zubu jinak řečeno dřeňová dutina je "kanálek" ​​ který vyživuje zub a obsahuje měkkou tkáň - dřeň. Dřeň se skládá z nervové tkáně, krevních cév a lymfatické tkáně.

Endodontické ošetření znamená ošetření vnitřního prostoru zubu, laicky řečeno ošetření kořenových kanálků zubu. Je nutné ho provést vždy, když dojde v zubní dřeni k patologickému procesu, tedy zánětu nebo odumření, ať už následkem příliš velkého zubního kazu, nebo úrazu. 

Léčba kořenových kanálků (endodoncie) je léčba, která zahrnuje odstranění infikované dřeně z kořenového kanálku zubu, sterilizaci (dezinfekci) kanálku a nahrazení odstraněné tkáně zubním materiálem. Kořenový kanálek ​​je přístupný přes korunku zubu. Jakmile je kořenový kanálek ​​naplněn zubním materiálem, přístup přes korunku je vyplněn (obnoven), aby se zabránilo dalšímu přístupu bakterií do kořenového kanálku. Konečným cílem je zabránit bakteriím v pronikání do zubu. Standardní terapie kořenových kanálků umožňuje domácímu mazlíčkovi zachovat si zub (ačkoli již nežije) a zachovat jeho funkci, protože strukturální integrita zubu byla zachována.

Jak poznám, že můj pes potřebuje terapii kořenových kanálků?

Když si pes zlomí zub a obnaží dřeň, bakterie a zbytky z úst proniknou do středu zubu. V důsledku toho se rozvine bolestivý zánět dřeně (pulpitida), který nakonec způsobí odumírání nervů a krevních cév (nekróza dřeně). Bakterie pronikají ven z kořenového hrotu (špička kořene obklopená kostí) a infikují kost kolem kořene (apikální parodontitida). Pulpitida i apikální parodontitida jsou velmi bolestivé. Vzhledem k tomu, že infekce zubu a následně také infekce kosti kolem kořene je vysoce pravděpodobná, zlomené zuby s obnažením dřeně by měly být co nejdříve ošetřeny buď standardní terapií kořenových kanálků tj. endodonticky, nebo extrakcí.

Proč bych měl chtít, aby můj pes měl kořenový kanálek ​​místo extrakce?

Léčba kořenových kanálků je méně invazivní než extrakce a ve většině případů terapie kořenových kanálků zachrání zub po zbytek života psa. Alternativou je vytržení zubu. U zubu s dobrou alveolárnou podporou, tj. kromě obnažené pulpy jinak zdravý zub, to vyžaduje preparaci měkkých tkání a případně odstranění/odbroušení alveolární kosti. To všechno nese sebou zvýšené poškození měkkých a tvrdých tkání v dutině ústní a stým spojená delší doba rekonvalescence. Proto se na naši klinice, pokud je to možné, vždy snažíme zuby zachránit a to především zuby strategické - špičáky a zuby trhákového komplexu.

Je terapie kořenových kanálků bolestivá?

Právě naopak. Terapie kořenových kanálků odstraňuje infikovanou a zanícenou dřeň a během sterilizačního procesu zabíjí bakterie. Vstup do kanálku a korunky je vyplněn inertním materiálem, který zabraňuje dalšímu pronikání bakterií do zubu. Ve většině případů se destrukce kosti obklopující kořen vyřeší a zub se okamžitě vrátí do bezbolestné funkce. 

Je drahé nechat opravit zuby mého psa pomocí terapie kořenových kanálků?

Zcela upřímně, endodontické ošetření není levnější v porovnaní s extrakcí. Na straně druhé mazlíčkovi zůstává v tlamě funkční zub. Provádění terapie kořenových kanálků vyžaduje podobné vybavení, materiály a odborné znalosti jako v humánní stomatologii.  Mnoho pojištění zvířat pokrývá část nebo všechny náklady spojené s endodontickým ošetřením.