Nádory v orofaciální oblasti

Odborná stomatologická konzultace

Prvním krokem před jakýmkoliv stomatologickým úkonem u nás je vždy odborní stomatologická konzultace neboli zubní vyšetření. Bez toho nejsme schopni určit typ, rozsah a ani cenu potřebného stomatologického / stomatochirurgického zákroku. Snažíme se k našim klientům přistupovat transparentně tak aby bylo zcela jasno, co všechno je potřebné udělat a kolik to bude stát.

Cena za odbornou stomatologickou konzulaci je 940,-.

Co je to rakovina a nádor v dutině ústní? 

Rakovina nebo přesněji nádorové onemocnění je různorodá skupina chorob, jejichž společným rysem je nekontrolovaný růst některé populace buněk, ačkoli za normálních okolností jsou buňky schopny svou mutaci detekovat a opravit, nebo samy sebe zničit apoptózou. Rakovinné buňky rostou rychleji než normální buňky, jsou nekoordinované a prakticky každá buňka v těle má potenciál stát se rakovinovou. 

Nádory mohou být buď benigní (nezhoubné), nebo maligní (zhoubné). Benigní nádory rostou lokálně a  rovnoměrně, zatímco zhoubné nádory rostou infiltrativně do okolí. Jednou z charakteristických vlastností maligního nádoru je jeho schopnost metastázovat, tj. je schopen se rozsévat po těle a zakládat vzdálená ložiska (metastázy).

Rakovinu můžeme klasifikovat na základě tkáně kterou postihuje (např. rakovina kůže, svalu, jednotlivých orgánů atd) anebo na základě lokalizace na těle - tady konkrétně se budeme zabývat rakovinou v oblasti tváře tj. nádory v orofaciální oblasti.

Orální nádor je tedy abnormální růst a neregulovaná replikace buněk, která se vyskytuje v ústech. Tlama zvířete se skládá z několika různých typů buněk; například existují epiteliální (nebo kožní) buňky, kostní buňky, fibrotické buňky a další, z nichž všechny se mohou stát rakovinovými.

Jaké jsou nejčastější nezhoubné (benigní) nádory?

  • periférní odontogenní fibrom, fibromatózní a osifikující epulis

  • akantomatózni ameloblastom

  • odontom

  • papilom

Jaké jsou nejčastější zhoubné (maligní) nádory?

  • fibrosarkom

  • osteosarkom

  • melanom

  • squamocelulární karcinom

Jaké jsou klinické příznaky nádoru ústní dutiny?

Orální nádory přicházejí v mnoha formách a klinické příznaky budou závisí na umístění nádoru, typu nádoru, velikosti nádoru a způsobu růstu nádoru. Ku příkladu melanomy (nejčastější nádor dutiny ústní u psů) mohou být pigmentované nebo nepigmentované a mohou mít nodulární nebo květákový vzhled. Tyto nádory se mohou objevit jako otoky na dásních kolem zubů nebo na tvrdém nebo měkkém patře. Často ulcerují a nekrotizují (rozpadají se), krvácejí a častokrát jsou také infikované. Tyto nádory mohou vypadat malé zvenku, ale hodně krát se rozšiřují hlouběji do tkání s infiltrací do kosti. Bolestivost tlamy  je obvykle hlavním znakem u nádorů, které se rozšířily do kosti. Mezi další příznaky patří zápach z úst (halitóza), slintání, lapání po dechu, viklavé zuby nebo dokonce jejich ztráta, snížená chuť do jídla, potíže s příjmem potravy, bolestivost při manipulaci s tlamou, otok obličeje a otok lymfatických uzlin.

Jak se diagnostikuje nádor ústní dutiny?

Přesná diagnóza nádorů dutiny ústní vyžaduje mikroskopické vyšetření nádorové tkáně histopatologem. Prakticky se využívají dvě techniky odběry vzorků.

  • Tenkojehelní aspirační biopsie (FNA) - zahrnuje odebrání vzorku prostřednictvím tenké jehly a  injekční stříkačky, následně je vzorek umístěn na mikroskopické podložní sklíčko. Výhodou téhle metody je neinvazivnost, často se vzorek zdaří odebrat bez nutnosti sedace. Naopak, nevýhodou je ne příliš velká průkaznost z důvodu malého objemu materiálu.

  • Excizní biopsie je chirurgické vyříznutí části nádoru. Pokud je možnost, vždy preferujeme tuto možnost. Výhodou je nejenom přesnější stanovení diagnózy, ale také nám může naznačit jak se nádor pravděpodobně bude chovat (jak agresivní je). Nevýhodou je naopak nutnost sedace a vyšší invazivnost metody odběru.

Pokud jsou místní lymfatické uzliny zvětšené nebo abnormálně změněné, provádí se další odběr vzorků pomocí tenkojehelní aspirační biopsie, aby se zjistilo, zda je přítomno šíření také v lymfatických uzlinách.  

Jak se nádor obvykle chová?

Benigní nádory ústní dutiny obvykle rostou pomalu a lokálně, zatímco maligní nádory se rychle zvětšují a infiltrují (napadají) přilehlé tkáně. Některé nádory mohou být lokální ale mohou mít agresivní růst (tzv. lokálně agresivní nádory), což znamená, že bude napadat úzce související tkáně a struktury jako kořeny zubů a kost. Maligní a velice agresivní nádory mají většinou schopnost metastazovat (šířit se jinam) do místních lymfatických uzlin, plic a břišních orgánů. V závislosti na typu nádoru může být riziko metastáz až 80 %. V případě zhoubného (maligního) nádoru dutiny ústní se důrazně doporučuje úplný staging (hledání potenciálního rozšíření do dalších míst v těle). To může zahrnovat krevní testy, analýzu moči, rentgenové snímky plic a případně ultrazvuk břicha.

Jaké jsou možnosti léčby nádorů dutiny ústní? 

Chirurgické odstranění je nejčastějším doporučením k léčbě nádorů dutiny ústní. Pokud jsou postiženy místní lymfatické uzliny, odstraňují se současně s nádorem. Pokud nádor napadl kost, co je případ všech agresivních maligních nádoru a nádoru lokálně agresivních je nutno také odstranit kost v blízkosti nádoru (část horní nebo spodní čelisti). Ačkoli tento typ operace zní pro Vás strašně, mnoho z těchto nádorů je bolestivých a právě chirurgické odstranění poskytuje úlevu pro Vašeho mazlíčka. Navíc pokud je zachovaná funkčnost tlamy, zvířeti je prakticky jedno jeho estetika a zevnějšek. Po operaci jsou tkáně zasílané k potvrzení kompletní excize (odstranění nádoru). Pokud zhoubný nádor nebyl zcela odstraněn nebo technicky nemohl být kompletně odstraněn, může být vyžadována druhá operace nebo následná léčba radiační terapií. Radiační terapie může být také považována za primární možnost léčby, pokud chirurgický zákrok není možný. V případech metastáz, může být zahájená také chemoterapie jako možnost léčby pro Vaše zvíře.