Nemoci svalů hlavy a krku u psů

Odborná stomatologická konzultace

Prvním krokem před jakýmkoliv stomatologickým úkonem u nás je vždy odborní stomatologická konzultace neboli zubní vyšetření. Bez toho nejsme schopni určit typ, rozsah a ani cenu potřebného stomatologického / stomatochirurgického zákroku. Snažíme se k našim klientům přistupovat transparentně tak aby bylo zcela jasno, co všechno je potřebné udělat a kolik to bude stát.

Cena za odbornou stomatologickou konzulaci je 940,-.

Nemoci svalů hlavy a krku u psů

Jedná se o skupinu různorodých nemocí, které mohou být způsobeny různými faktory, včetně infekcí, traumat, autoimunitních reakcí nebo nádorů. Mezi další onemocnění svalů hlavy a krku patří mastikatorní myositida, infekční myositida, traumatická myositida, polymyositida a dermatomyositida. Každé z těchto onemocnění má své specifické příznaky a vyžaduje odlišný přístup k diagnostice a léčbě.

Mastikatorní myositida u psů

Mastikatorní myositida je autoimunitní onemocnění, které specificky postihuje žvýkací svaly u psů (m.masseter). Tento stav je způsoben tím, že imunitní systém psa chybně identifikuje vlastní svalové buňky jako cizorodé a začne je napadat. Následkem toho dochází k zánětu, bolesti a postupnému oslabení žvýkacích svalů.

Příčiny

Přesná příčina mastikatorní myositidy není plně pochopena. Ví se však, že jde o autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém napadá a ničí svalová vlákna ve žvýkacích svalech. Genetické faktory mohou hrát roli a některá plemena mohou mít větší predispozici k tomuto onemocnění.

Projevy

Psi s mastikatorní myositidou často vykazují následující příznaky:

  • Obtíže s otevíráním tlamy (trismus)

  • Bolest při žvýkání nebo přijímání potravy

  • Otok žvýkacích svalů (nejdříve se projeví otok a pak atrofie)

  • Atrofie svalů (úbytek svalové hmoty) v průběhu času, zejména kolem hlavy a čelistí

  • Nadměrné slinění nebo vypadávání potravy z tlamy

  • V některých případech horečka a letargie

Postižené věkové skupiny

Mastikatorní myositida může postihnout psy jakéhokoli věku, ale nejčastěji se objevuje u mladých a středně starých jedinců ve věku 2 až 5 let. Plemena s predispozicí k tomuto onemocnění zahrnují německé ovčáky, retrívry a dobermany, ale může se vyskytnout u kteréhokoli plemene.

Diagnóza

Pro diagnostiku mastikatorní myositidy je zapotřebí kombinace klinického vyšetření, krevních testů a biopsie svalů. Krevní testy mohou odhalit zvýšené hladiny svalových enzymů a přítomnost specifických protilátek proti žvýkacím svalům. Biopsie svalů poskytuje definitivní diagnózu tím, že ukazuje zánětlivé změny a poškození svalové tkáně. Rentgen nebo MRI mohou být použity k vyloučení jiných příčin svalového onemocnění. Včasná diagnóza a léčba jsou klíčové pro zlepšení kvality života psa a prevenci trvalého poškození svalů.

Terapie

Léčba mastikatorní myositidy obvykle zahrnuje podávání kortikosteroidů, které potlačují imunitní reakci a snižují zánět. V některých případech mohou být nutná imunosupresivní léčiva pro dlouhodobou kontrolu onemocnění. Fyzioterapie a podpůrná péče mohou pomoci obnovit svalovou funkci a zlepšit kvalitu života postižených psů.