Ortodoncie

Odborná stomatologická konzultace

Prvním krokem před jakýmkoliv stomatologickým úkonem u nás je vždy odborní stomatologická konzultace neboli zubní vyšetření. Bez toho nejsme schopni určit typ, rozsah a ani cenu potřebného stomatologického / stomatochirurgického zákroku. Snažíme se k našim klientům přistupovat transparentně tak aby bylo zcela jasno, co všechno je potřebné udělat a kolik to bude stát.

Cena za odbornou stomatologickou konzulaci je 940,-.

Štěňata mají běžně dvacet osm mléčných (dětských) zubů, které se prořezávají během prvních šesti měsíců života, a dospělí psi mají čtyřicet dva stálých (dospělých) zubů. Psi mají čtyři typy zubů: 

 • Řezáky jsou zuby umístěné mezi špičáky na horní a dolní čelisti. Používají se k uchopení potravy a spolu s dolními špičáky pomáhají udržet jazyk v ústech. 

 • Špičáky jsou umístěny po stranách řezáků a slouží k uchopení potravy a jiných předmětů.

 • Premoláry jsou umístěny za špičáky v horní i dolní čelisti a pomáhají při mělnění potravy. 

 • Moláry (stoličky) jsou za premoláry a jsou to zuby nacházející se v zadní části úst. Slouží k mělnění jídla před spolknutím.

Co znamená okluze?

Okluze je termín používaný k popisu způsobu, jakým jsou zuby vzájemně vůči sobě postavené. "Normální" okluze nastává, když horní řezáky těsně překrývají spodní řezáky (nůžkový skus), když jsou spodní špičáky umístěny ve stejné vzdálenosti mezi horními třetími řezáky a horními špičáky a když vrcholy korunek premoláru spodní čelisti jsou mezi prostory premolárů horní čelisti. 

Existují výjimky a to plemena s "krátkým nosem" (brachycefaličtí psi) jako jsou boxer, shih-tzu, bostonští teriéři a lhasa apso. U nich "abnormální" skus, je pro plemeno považováno za "normální" a spodní čelist vyčnívá před horní čelist a mění výše uvedené vztahy mezi zuby.

Co je to malokluze?

Malokluze se týká abnormálního postavení (zarovnání) zubů. Existují dva typy malokluze: 

 • skeletární (kosterní) - k malokluzi dochází tak, že abnormální délka horní nebo spodní čelisti způsobí nesprávné postavení zubů

 • alveolární (dentální) - délka horní a spodní čelisti jsou normální, ale může existovat jeden nebo více zubů, které jsou mimo normální zarovnání (špatné postavení zubu/zuby)

Jaké jsou některé běžné formy skeletární malokluze?

 • Mandibulární distokluze nebo malokluze třídy 2 (MAL2)

Také známý jako podkus, nebo-li mandibulární brachygnatismus. Vyskytuje se, když je spodní čelist kratší vzhledem k délce horní čelisti. Když jsou ústa zavřená, zuby dolní čelisti nejsou v okluzi (v normálním postavení vůči sobě) s odpovídajícími zuby v horní čelisti. Při zavřených ústech je mezi horními a dolními řezáky prostor a dolní řezáky mohou traumaticky zraňovat tvrdé patro za horními řezáky. Horní premoláry jsou postavené příliš rostrálně (směrem k nosu) ve srovnání s jejich protějšky v dolní čelisti. 

 • Meziokluze dolní čelisti nebo malokluze třídy 3 (MAL3)

Také známý jako předkus, obrácený nůžkový skus nebo mandibulární prognatismus. Objevuje se, když je spodní čelist delší vzhledem k horní čelisti a spodní zuby vyčnívají před odpovídající horní zuby. Pokud je rozdíl v délce čelisti minimální, pak se mohou horní a dolní řezáky vzájemně dotýkat od okraje k okraji, což vede k okluzi označované jako klešťový skus. 

 • Maxillomandibulární asymetrie

Asymetrie může nastat mnoha různými způsoby. Je důležité mít na paměti, že horní čelist a dolní čelist je složená párově, tj. s levé a pravé strany. Všechny tyhle 4 části čelisti rostou nezávisle a právě proto může dojít k asymetrii v různých směrech.

 • rostrokaudální asymetrie - délková asymetrie mezi levou a pravou stranou na té samé čelisti; ve většine případů je opační strana v normální okluzi

 • side to side asymetrie - odklon od středové linie u horní nebo spodní čelisti

 • dorzoventrálni asymetrie (open bite) - abnormální (zvětšený) prostor mezi horní a dolní čelistí (může postihnout jednu nebo obě strany) a označuje se jako otevřený skus

Jaké jsou některé běžné formy alveolární malokluze?

 • Rostrální zkřížený skus

K tomu dochází, když jsou špičáky a premoláry na obou stranách úst v okluzi (postavené správně), ale jeden nebo více řezáků spodní čelisti je umístěno před horními řezáky, když je tlama zavřená. 

 • Kaudální zkřížený skus

K tomu dochází, když je jeden nebo více přemolárů nebo molárů (zuby za špičáky) spodní čelisti postavené směrem k tváři (směrem ven) než protilehlé horní zuby, když je tlama zavřená. 

 • Linguovertní mandibulární špičáky

Také známé jako lingválně posunuté špičáky nebo úzké špičáky. Tato malokluze se týká situace, kdy je spodní špičák (může být postižen jeden nebo oba) zahnutý dovnitř. Linguovertovaný špičák je pak často v traumatickém kontaktu s tvrdým patrem tlamy. Tento stav je často způsoben přetrvávajícími mléčnými špičáky a lze jej obvykle korigovat různými možnostmi, jako je nákusový míč, krácení korunek, gingivoplastika, nákusová deska, nebo extrakce. 

 • Mesioversní maxilární špičáky (lancetové špičáky)

Tahle vada může být genetická (typické pro plemeno šeltia) nebo se může vyvinout sekundárně k perzistentním mléčným zubům. . V tomhle případě jsou horní špičáky "položené" horizontálně a posunuté rostrálně (směrem k nosu). Vytrácí se tak prostor mezi horním špičákem a krajním horním řezákem, kde při normální okluze se nachází spodní špičák, což způsobuje následně traumatizaci tkání a bolestivost. Na naši klinice používáme metodu tahových řetízku v kombinaci s kortikálnímy šrouby k posunu horních lancetových špičáku do fyziologické pozice.

Terapie malokluze

Když skeletární nebo alveolární malokluze způsobuje trauma jiných zubů nebo měkkých tkání ústní dutiny a následnou bolestivost zvířete je nutná léčba. Mezi nejčastější terapeutické metody patří:

 • Ortodontické aparáty: Použití různých typů ortodontických aparátů, jako jsou nákusové desky, které pomáhají korigovat nesprávné postavení zubů tím, že je postupně posouvají do správné polohy.

 • Extrakcí zubů: V některých případech může být nutné odstranit zuby, které způsobují problémy nebo bolest, aby se zlepšilo celkové zarovnání zubů a usnadnilo hojení.

 • Chirurgické zákroky: U skeletárních malokluzí může být nutný chirurgický zákrok k úpravě čelistí a zajištění správného zarovnání zubů.

 • Konzervativní léčba: V mírnějších případech může být doporučeno sledování a pravidelné kontroly, aby se zajistilo, že se problém nezhoršuje. Využíváme speciální "nákusové míčky".