Sialocele

Odborná stomatologická konzultace

Prvním krokem před jakýmkoliv stomatologickým úkonem u nás je vždy odborní stomatologická konzultace neboli zubní vyšetření. Bez toho nejsme schopni určit typ, rozsah a ani cenu potřebného stomatologického / stomatochirurgického zákroku. Snažíme se k našim klientům přistupovat transparentně tak aby bylo zcela jasno, co všechno je potřebné udělat a kolik to bude stát.

Cena za odbornou stomatologickou konzulaci je 940,-.

Co je sialocele?

Sialocele, také známé jako slinná cysta, je patologický stav u psů, kdy dochází k akumulaci slin mimo slinné žlázy nebo jejich vývody. Tato akumulace vytváří měkký, často bolestivý otok, který se může nacházet v oblasti krku, pod jazykem (ranula), nebo v oblasti dolní čelisti.

Proč sialocele vzniká?

Sialocele obvykle vzniká v důsledku poranění nebo zánětu slinných žláz nebo jejich vývodů. Může být způsobeno traumatem, jako jsou kousnutí, nárazy nebo chirurgické zákroky. Také infekce nebo obstrukce vývodu slinné žlázy mohou vést k vytvoření sialocele. Někdy se však přesná příčina nepodaří zjistit.

Jak se sialocele projevuje?

Psi se sialocele mohou mít viditelný otok v oblasti krku nebo pod jazykem, který je měkký na dotek a může se zvětšovat. Otok může být bolestivý a psi mohou projevovat nechuť k jídlu, problémy s polykáním, nebo zvýšené slinění. Ranula, což je sialocele pod jazykem, může způsobit potíže s dýcháním nebo výrazné nepohodlí při jídle a pití.

Jaká je terapie sialocele?

Léčba sialocele je převážně chirurgická. Cílem je odstranit zdroj problému a zabránit dalšímu hromadění slin.

  1. Exstirpace slinné žlázy: Jedním z nejčastějších řešení je chirurgické odstranění postižené slinné žlázy (nejčastěji mandibulární a sublingvální žlázy). Tento zákrok zabrání dalšímu úniku slin a tvorbě sialocele.

  2. Marsupializace: Marsupializace je další chirurgická technika, která se používá zejména u ranul. Během tohoto zákroku se vytvoří trvalý otvor, který umožňuje slinám volně odtékat do ústní dutiny, čímž se zabrání jejich hromadění a vytvoření cysty. Tento postup může být vhodný, pokud je odstranění slinné žlázy komplikované nebo pokud je preferováno méně invazivní řešení.

Po chirurgickém zákroku je důležité sledovat psa a zajistit, aby nedošlo k recidivě nebo komplikacím. Včasná diagnostika a léčba jsou klíčové pro úspěšné řešení sialocele.

Extirpace slinné žlázy

Marsupializace